Creative director : SHIMA KOICHIRO
Art director : OGUCHI TATSUYA
Copy writer : YORIFUJI BUNPEI
Designer : NAKAJIMA KANAKO , SAKANO TATSUYA
Photographer : GUSHIMA KOJI