Creative director : OTANI YUJI
Art director : OGUCHI TATSUYA
Copy writer : HOSHINO NAMI
Designer : ISHIKAWA SHOTA
Photographer : NAKASEKO RAITA
Make-up : KAORI WS