Creative director : HARASHINA KENSUKE
Art director : OGUCHI TATSUYA
COPY : HOSHINO NAMI
Designer : KIHARA MOMOKO Photographer : KINYA
Make-up : KOUTA
Pr : KIKUCHI TAKAYUKI