Creative director : HASEBE MORIHIKO
Art director : OGUCHI TATSUYA
Copy writer : OOYAGI TSUBASA
Designer : NAKAJIMA KANAKO , KUBO YUKI
Photographer : AONO CHIHIRO , OKA YUSUKE , SUZUKI KOHEI , SHIMAMURA TOMOKO
Illustrator : TOTORI MIZUKI